Teknoprodukter Finmekanik AB


Picture of Ola Grahn Välkommen till Teknoprodukter Finmekanik AB.
Nu är vi 3 anställda och har tillsammans närmare 100 års erfarenhet inom finmekanisk tillverkning.
Vi tillverkar mest korta serier, special och prototyper.


Ola Grahn, VD och ägare.
40 år inom branchen.

Picture of Håkan Grefve Picture of Östen Johansson

Håkan Grefve.
Har varit i företaget i 11 år.
25 år inom branchen.

Östen Johansson.
Har varit i företaget i 3 år.
40 år inom branchen.